تبلیغات
دنیای موبایل و کامپیوتر
دنیای موبایل و کامپیوتر
دانلود برای موبایل و کامپیوتر

در این آموزش یاد می‌گیریم که چگون کاغذ دیواری مرد عنکبوتی را طراحی کنیم .همچنین می‌بینیم که برای طراحی یک کاغذ دیواری چه مراحلی طی می‌شود که راهنمای خوبی برایمان می‌باشد .

برای شروع کار ابتدا پرونده‌ای در اندازه ۱۲۸۰×۱۰۲۴ px و ۷۲ dpi باز کنید .سپس بافت فرش را که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید از اینجا دانلود کنید و آن را کپی کرده و در پرونده خود وارد کنید .

1 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

دوباره از مسیر File > New پرونده جدیدی در اندازه ۸۸×۱۰۲ px و ۷۲ dpi بسازید .از ابزار Pen Tool (P) استفاده کنید و همانند تصویر زیر یک شش ضلعی بسازید .

2 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

حال می‌خواهیم به این شش ضلعی Sorke اضافه کنیم .برای این کار ابتدا با استفاده از ابزار Fill که آن را روی ۰٪ تنظیم میکنیم ، سپس به مسیر Blending Options>Stroke رفته و تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید .

3 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 4 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدیدی در اندازه ۱۱۲×۹۷ px و ۷۲ dpi بسازید و با استفاده از ابزار Free Transform آن را به اندازه مناسب در اورده و همانند تصویر زیر تکرار کنید .

5 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

به مسیر زیر بروید Edit>Define Pattern سپس (Create new layer)را بزنید . به Edit>Fill بروید و پترن ساخته شده را انتخاب کنید.

6 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

به Free Transform رفته و Warp modes را انتخاب کنید و همانند تصویر زیر ان را تغییر دهید .

7 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه پترن رو انتخاب کنید و به مسیر زیر بروید Filter>Blur>Gaussian blur تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید .

8 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

9 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدیدی ایجاد کنید و دوباره ایجاد لایه پترن را تکرار کنید .

10 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

به مسیر زیر بروید و تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید . Blending Options>Drop Shadow

11 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

Blending Options>Gradient Overlay

12 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

حال ابزار Gradient را انتخاب کنید و رنگ آن را از سفید به سیاه قرار دهید .

13 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 14 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

به این لایه ماسک اضافه کنید ( Add a Mask)، سپس ابزار براش را انتخاب کنید و براشی را که در تصویر مشخص شده است انتخاب کنید و با رنگ سیاه روی چند قسمت از تصویر به نرمی بکشید .

15 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

16 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

با استفاده از ابزار Rectangle Tool (U) مستطیل به رنگ زرد بسازید .دکمه Alt را بزنید و با استفاده از ابزار Pen Tool (P) و Convert Point Tool مستطیل های کوچکی همانند تصویر زیر از داخل مستطیل زرد خارج کنید .

17 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

سپس به مسیر زیر رفته و به لایه سایه ضافه کنید . Blending Options>Drop Shadow تنظیمات را همانند تصویر زیر انجام دهید .

18 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

Blending Options>Inner Shadow

19 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

Blending Options>Outer Glow

20 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

Blending Options>Inner Glow

21 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

Blending Options>Bevel and Emboss

22 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 23 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

یک کپی از این لایه بسازید و آن را Fill کنید و روی ۰% بگذارید . سپس به مسیر زیر رفته و همانند تصویر زیر آن را اعمال کنید . Blending Options>Bevel and Emboss

24 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

25 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

حال چند لایه آخری را که ساخته‌ایم را با هم یکی کنید ،سپس دکمه Ctrl را پایین نگه داشته و قسمت پنجره‌ای را انتخاب کرده و یک کپی از آن گرفته و همانجا وارد کنید ،هر دو لایه را در یک گروه جدید قرار دهید .با استفاده از ابزار Free Transform آن را حول محور عمود برگردانید .

26 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدیدی بسازید .ابزار Brush را انتخاب کنید و در بین براش‌های استاندارد براش که در تصویر مشخص شده است را انتخاب کنید و رنگ آن را #E9ECC قرار دهید و به نرمی در ناحیه میان دو قسمت کپی شده بکشید .

27 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 28 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

حال با استفاده از Pen Tool (P) و Convert Point Tool عنکبوتی به شکل زیر طراحی کنید و آن را با رنگ #۹۲۹۲۹۲ پر کنید .

29 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

به مسیر زیر بروید و همانند تصاویر عمل کنید . Blending Options>Satin

30 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

Blending Options>Stroke

31 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

از ابزار Gradient و رنگ آن را از سفید به خالی قرار دهید  .

32 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 33 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدید ایجاد کنید ،دکمه Ctrl را پایین نگه داشته و روی لایه عنکبوت کلیک کنید .سپس Ctrl+E را بزنید . از ابزار Paint Bucket Tool (G) استفاده کنید و آن را با رنگ مشکی پر کنید . از ابزار Free Transform استفاده کنید و مقدار خیلی کمی آن را بزرگ کنید . حال این لایه را زیر لایه عنکبوت قرار دهید که این لایه به شکل سایه لایه عنکبوت می‌شود .

34 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

به مسیر زیر بروید و و ههمانند تصویر عمل کنید . Blending Options>Drop Shadow

35 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 36 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدیدی بسازید رنگ Foreground رو روی #۷۵۸۹۹F قرار دهید و به مسیر زیر بروید . Filter>Render>Clouds

37 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

با استفاده از ابزار( Dodge Tool O) سعی کنید قسمت‌هایی رو روشن‌تر کنید .می‌توانید از تصویر زیر کمک بگیرید .

38 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

دکمه Alt را نگه دارید و بروی بافت ساخته شده کلیک کنید .و آن را به روی عنکبوت ساخته شده قرار دهید.

39 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

40 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدیدی ایجاد کنید و آن را با ابزار( Paint Bucket tool G) پر کنید ، رنگ آن را #a9c3d قرار دهید .

41 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

این لایه را پایین لایه قبل قرار دهید و آن را Blending mode-Color قرار دهید .

42 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه را انتخاب کنید سپس Add a Mask را بزنید و با ابزار Brush قسمت راست آن را به رنگ سیاه در آورید تا پاک شود .همانند تصویر زیر .

43 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی 44 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

لایه جدیدی بسازید با استفاده از ابزار brush در رنگ واندازه‌ای که در تصویر مشخص شده است لبه‌های تصویر ساخته شده را به رنگ سیاه در آورید . ( همانند تصویر زیر عمل کنید)

45 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی

نتیجه بصورت زیر خواهد بود .

46 آموزش طراحی کاغذ دیواری مرد عنکبوتی
طبقه بندی: ترفند کامپیوتر، نرم افزار کامپیوتر، آموزش،
برچسب ها: مرد عنکبوتی، کاغذ دیواری، طراحی، فتوشاپ،
دنبالک ها: منبع،
ارسال در تاریخ شنبه 28 شهریور 1388 توسط m n
قالب وبلاگ